Kancelaria >> Zasady rozliczeń

Zasady rozliczeń

Kancelarii Adwokackiej w Koszalinie

Kancelaria >> Zasady rozliczeń

Zasady rozliczeń

Kancelarii Adwokackiej w Koszalinie

Wynagrodzenie

Podstawą rozliczeń jest umowa zawarta na piśmie lub umowa ustna określająca szczegółowy sposób dokonania rozliczeń za wykonaną usługę świadczenia pomocy prawnej.

• Ryczałtowe

Klient ustala z adwokatem z góry określone wynagrodzenie za prowadzenie danej sprawy lub spraw. Sposób ten stosowany jest zarówno przy jednorazowych poradach prawnych, jak również w sprawach wymagających reprezentacji sądowej, a także przy stałej obsłudze prawnej. Zaletą tego sposobu jest to, iż Klient z góry zna wysokość wynagrodzenia, które pozostaje niezmienne w trakcie trwania całego zlecenia.

• Godzinowe

Klient ustala z adwokatem z góry określone wynagrodzenie za prowadzenie danej sprawy lub spraw. Sposób ten stosowany jest zarówno przy jednorazowych poradach prawnych, jak również w sprawach wymagających reprezentacji sądowej, a także przy stałej obsłudze prawnej. Zaletą tego sposobu jest to, iż Klient z góry zna wysokość wynagrodzenia, które pozostaje niezmienne w trakcie trwania całego zlecenia.

• Mieszane

Istnieje możliwość ustalenia wynagrodzenia mieszanego, w którym występują elementy rozliczenia ryczałtowego i godzinowego. Stosowane jest ono najczęściej przy stałej obsłudze prawnej lub też w sprawach szczególnie skomplikowanych. Wówczas to Klient płaci wynagrodzenie ryczałtowe, w ramach którego Kancelaria świadczy na jego rzecz usługi w określonym limicie godzinowym (najczęściej określonym miesięcznie). Po jego przekroczeniu zaczyna obowiązywać stawka godzinowa. Metoda ta służy przede wszystkim optymalizacji kosztów stałej obsługi prawnej (wówczas następuje obniżenie kwoty wynagrodzenia ryczałtowego).

• Wynagrodzenie z premią za korzystny wynik sprawy

W niektórych przypadkach istnieje możliwość ustalenia wynagrodzenia opartego na zasadzie tzw. success fee. Wówczas to klient zobowiązany jest do zapłaty Kancelarii niższego wynagrodzenia podstawowego, a w przypadku korzystnego wyniku prowadzonej sprawy – do zapłaty dodatkowej premii. Rozwiązanie to znajduje zastosowanie w sprawach o dużym ryzyku prawnym, które  jednakże w przypadku pozytywnego zakończenia mogą przynieść stronie znaczne korzyści.

Płatność za zleconą usługę prawną następuje w momencie zlecenia sprawy. W wyjątkowych przypadkach –  po dokonaniu indywidualnych ustaleń z adwokatem przyjmującym sprawę – możliwe jest rozliczenie ratalne.

Płatność za czynności adwokackie może być dokonana osobiście w siedzibie Kancelarii lub przelewem na rachunek bankowy w ING Banku Śląskim o numerze 17 1050 1559 1000 0093 0017 2930.

Jeśli potrzebujesz pomocy

Zadzwoń lub napisz